Dòng sự kiện:

125 từ vựng tiếng anh đồ dùng trong nhà bếp

Nguồn: Thư Viện IT
13:28 07/10/2017
125 từ vựng tiếng anh các đồ dùng trong nhà bếp - Bài học tên gọi của các đồ dùng thông dụng trong bếp bằng tiếng Anh có phiên âm, phát âm rõ ràng, hình ảnh minh họa dễ nhớ.

Nguồn: Gia đình Việt Nam

hà nội buổi sáng