TIN MỚI:
Cách đổi sim 11 số sang thành 10 số được thực hiện thế nào?
Theo như kế hoạch từ Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi chuyển đổi xong mã vùng điện thoại cố định sẽ tiến hành chuyển đổi các số thuê bao di động từ 11 số sang 10 số.