TIN MỚI:
Phụ huynh phát hoảng với sách dạy trẻ làm thí nghiệm phát nổ
Thay vì hướng dẫn cho Natri hidrocarbonat vào nước để làm thí nghiệm núi lửa phun trào, sách "Nhà hóa học tí hon" dạy trẻ đổ Natri vào dung dịch giấm - có thể gây phản ứng cháy, nổ.