TIN MỚI:
10 nghề tốt nhất không cần bằng đại học ở Mỹ năm 2017
US News & World Report xếp hạng 10 nghề không cần bằng đại học tốt nhất ở Mỹ dựa trên mức lương, tỷ lệ việc làm, triển vọng, mức độ căng thẳng, mức độ cân bằng cuộc sống. Trong đó có nghề trả lương lên tới 70.000 đôla/năm.