TIN MỚI:
Học tiếng anh qua “những trải nghiệm thất bại” dành cho trẻ em
Học tiếng anh ngay từ nhỏ giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn. Vì thế, việc xây dựng phương pháp học đúng đắn và phù hợp ngay từ đầu là vô cùng quan trọng cho khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ.