Dòng sự kiện:

Học tiếng Anh: Cậu bé 6 tuổi phân biệt các loài khủng long

08:13 16/02/2017
Nhờ xem phim, Noah Ritter (Mỹ) có thể nhận biết rất nhiều loại khủng long. Lúc 6 tuổi, cậu bé được mời xuất hiện trên Ellen Show và đi thăm các loài khủng long sống động như thật.

- Hi, how are you doing, …(1)…?
- Good.
- Yeah, how are you? Nice to see you. I’m Thomas Huxley. I’m the paleontologist.
- Hi.
- Would you like to meet some …(2)…?
- Yes.
- Come on. Let’s go. This way. You’re here to see the show tonight?
- Yup.
- …(3)…
- And pretty much, they’re buying me …(4)…
- Keep your eyes closed, buddy. Just keep ‘em closed. Keep ‘em closed. That’s it.
- I’m gonna back up.
- You know the name of this …(5)…?
- Yeah, Stegosaurus.
- Yes, this is Stegosaurus.
- Hi, Stegosaurus.
- He likes being tickled under the …(6)…too, this guy. He’s fine. He’s a big guy, isn’t he?
- He’s huge. That’s because of the plates on his back.
- Why do you think they’re there?
- That’s just a way to …(7)…their back.
- That’s right.
- But it won’t surrender. It won’t …(8)…without a fight.
- Absolutely, it will not.
- Ok, now what?

Từ mới:

paleontologist: nhà cổ sinh vật học

tickled: cù

surrender: đầu hàng, bỏ cuộc

Theo VnExpress

Nguồn: Gia đình Việt Nam

hà nội buổi sáng