Dòng sự kiện:
Viên thuốc ngừa thai cho đàn ông, tiến thoái lưỡng nan!
Hiện nay, ý tưởng để đàn ông cùng ghé vai với phụ nữ gánh vác trách nhiệm và chia sẻ những rủi ro tiềm ẩn của các biện pháp tránh thai đang được cổ động rộng rãi, nhưng vẫn còn tồn tại đầy mâu thuẫn nên bổn phận cao quý này cứ phải “tiến thoái lưỡng nan”.