Dòng sự kiện:

Quá trình phát triển của thai nhi: Cân nặng và chiều dài theo tuần tuổi

10:09 30/08/2017
Quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Chiều dài và cân nặng của thai nhi theo tuần tuổi, từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 41.

S.T

Nguồn: Gia đình Việt Nam

hà nội buổi sáng