Dòng sự kiện:

Sự thay đổi khuôn mặt của thai nhi trong bụng mẹ

21:49 15/12/2016
Hãy xem sự thay đổi khuôn mặt của thai nhi trong suốt quá trình người mẹ mang bầu diễn ra như thế nào.

Nguồn: Gia đình Việt Nam

TAG

hà nội buổi sáng