Dòng sự kiện:

Thử thách đầu tuần với bài toán năm 1993 của Mỹ

Theo VNE
12:45 17/07/2017
Bài toán tìm số ngắn gọn dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh giỏi lớp 8 Mỹ liệu có làm khó bạn?

Cho một tháp số có quy luật như hình vẽ. 

A. 119Hỏi số cùng cột nằm ngay trên số 142 là số bao nhiêu?

B. 120

C. 121

D. 122

Nguồn: Gia đình Việt Nam