Dòng sự kiện:

Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Mai Nguyên
17:28 12/10/2017
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên sông Bưởi đang dao động ở mức đỉnh; sông Mã, sông Chu đang xuống.

Mực nước lúc 16h/12/10 trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân 13,89m, trên BĐ3 1,89m. Sông Mã tại Lý Nhân 10,19m, trên BĐ1 0,69m; tại Giàng 6,25m, dưới BĐ3 0,25m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bưởi xuống chậm, sông Chu, sông Mã tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 13,4m, trên BĐ3 1,4m. Sông Mã tại Giàng xuống mức 4,8m, dưới BĐ2 0,7m.

Ảnh: VOV

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bưởi, sông Chu, sông Mã tiếp tục xuống. Sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 12,4m, trên BĐ3 0,4m. Sông Mã tại Giàng xuống dưới mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và sụt lún ven sông tại các huyện: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân.

Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Lũ trung, hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm; sông La và hạ lưu sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống chậm. Mực nước trên các sông như sau: Sông Cả tại Nam Đàn 6,27m (lúc 16h/12), dưới BĐ2 0,63m. Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 8,03m (lúc 13h/12), trên BĐ1 0,53m. Sông La tại Linh Cảm 4,27m (lúc 13h/12), dưới BĐ1 0,23m.

Dự báo lũ, trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên; sông La và hạ lưu sông Ngàn Phố tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,5m, dưới BĐ2 0,4m. Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 7,5m, mức BĐ1. Sông La tại Linh Cảm ở mức 4,0m, dưới BĐ1 0,5m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn dao động ở mức 6,5m; sau xuống chậm.
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt ở các huyện:

Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp;

Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nguồn: Gia đình Việt Nam

hà nội buổi sáng