Dòng sự kiện:

Video: Quá trình phát triển của thai nhi: Cân nặng và chiều dài theo tuần tuổi

Theo YouTube
15:05 09/10/2018
Quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Chiều dài và cân nặng của thai nhi theo tuần tuổi, từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 41.

Nguồn: Gia đình Việt Nam

hà nội buổi sáng